Toksoplazmoza

Zoonoze su bolesti koje se sa životinja kičmenjaka prenose na ljude. Toksoplazmoza spada u prave zoonoze. U ovom članku ćemo samo govoriti o mogućnostima prenošenja ove bolesti sa životinja na ljude i o prevenciji ovoga oboljenja kod ljudi.

Većina trudnica se u toku trudnoće srela sa pojmom toksoplazmoze, a neke su i bile podvrgnute testovima na toksoplazmozu. Ova ljekarska briga nije bez razloga jer infekcija toksoplazmozom može da dovede do pobačaja i poremećaja razvoja ploda. Međutim, da se kod trudnica ne bi stvarala bespotrebna zabrinutost, važno je da one budu upoznate koji su najčešći putevi zaražavanja i da ne pomisle da je trudnoća znak da se kućni ljubimac mora ukloniti iz kuće. Pored trudnica, druga najvažnija rizična grupa za toksoplazmozu su ljudi oboljeli od AIDS-a (side). Treba još naglasiti da je infekcija toksoplazmozom rijetka kod zdravih ljudi.

Toksoplazmoza je parazitoza čiji je uzročnik Toxoplasma gondii. Od toksoplazmoze mogu da obole mnogi toplokrvni kičmenjaci ali su mačake neophodni domaćini da bi kompletni razvojni ciklus ovoga parazita mogao da se odvije. Mačka se zaražava tako što pojede nepečeno ili nedovoljno pečeno meso, ili pojede divlje životinje koje ulovi a koje su inficirane toksoplazmom. Takođe može da se zarazi bliskim kontaktom sa drugim mačkama koje su inficirane. Kao i svi toplokrvni kičmenjaci, i psi mogu da se zaraze toksoplazmom, a najčešći putevi zaraze su kada pas pojede živo ili nedovoljno pečeno meso ili kada pas pojede mačiji izmet.

Ljudi se najčešće inficiraju toksoplazmozom tako što preko usta unesu infektivnu sporulisanu oocistu ili tkivnu cistu, ili transplacentarno. Infekcija preko usta obično nastaje kada osoba pojede nedovoljno termički obrađeno meso ili kada ne opere ruke posle rukovanja svježim mesom ili svježim povrćem. Druga mogućnost oralne infekcije su neoprane ili nedovoljno oprane ruke posle kontakta osobe sa zemljom, mačijim izmetom ili posudama sa mačijim izmetom, a u rijetkim slučajevima i sa samom mačkom. Iz navedenog slijedi da su glavne preventivne mjere u sprječavanju infekcije toksoplamom kod ljudi:

 • Meso treba kuvati ili peći dovoljno dugo tako da ni u jednom svom dijelu ne ostane živo. Kod trudnica i osoba oboljelih od AIDS-a je vrlo riskantno da jedu tartar bifteke ili nedovoljno pečeno meso.
 • Osobe iz rizičnih kategorija treba da nose rukavice kada rukuju sa svježim mesom.
 • Ruke temeljno oprati sapunom i vrućom vodom poslije rukovanja sa svježim mesom.
 • Ne hraniti mačke živim ili nedovoljno pečenim mesom.
 • Ne dozvoliti mačkama koje su u bliskom kontaktu sa osobama iz rizičnih kategorija da love.
 • Dnevno čistiti posude sa mačjim posipom i pri tome nositi rukavice.
 • Osobe iz rizičnih kategorija treba uvijek da operu ruke posle kontakta sa mačkom.
 • Osobe iz rizičnih kategorija treba obavezno da nose rukavice kada rade baštenske poslove ili zbog bilo kog drugog razloga rukuju sa zemljom.
 • Dobro prati svježe povrće prije upotrebe.
 • Posuđe ili prostore sa pijeskom za dječiju igru treba pokrivati kada nisu u upotrebi.
 • Vlasnici pasa ne treba da daju svojim ljubimcima da jedu svježe ili nedovoljno pečeno meso. Jako je i važno da ne dozvole svojim psima da jedu izmet mačaka.