Ostale intervencije

Kidanje noktiju               

Ako želite da Vaš ljubimac ima lijepe I čiste nokte posjetite našu veterinarsku ambulantu.

Cistocenteza

Ovaj način uzimanja urina podrazumijeva korišćenje igle kojom se prolazi kroz zid abdomena u mokraćnu bešiku i direktno uvlači urin u špric. Prednost ove metode je ta što urin nije kontaminiran sadržajem iz donjih partija urinarnog trakta koji može da interferira sa tumačenjem rezultata urinoanaliza.

Vađenje stranog tijela iz uha   

Ako je glavni uzrok bolnosti i upale strano tijelo, treba ga oprezno i u cjelosti izvaditi. Tek nakon vađenja stranog tijela iz uha slijedi ukapavanje antibiotskim kapima koje prepisuje veterinar nakon uvida u stanje bubne opne. Parazitska upala uva takođe se liječi kapima, ali su to antiparazitske kapi.