Klinički pregledi

Pregled pasa i mačaka 

Preporučujemo sistematski pregled za sve starije ljubimce, te one koji imaju hronične zdravstvene probleme ili su preboljeli neku od zaraznih bolesti koja utiče na opšte zdravstveno stanje ili ostavlja posljedice na organske sisteme. Pregled uključuje: Opšti pregled i kompletnu krvnu sliku.

Kontrolni pregled

Nakon što je Vašem ljubimcu data dijagnoza, kontrolne preglede možete izvršiti u našoj veterinarskoj ambulanti.

Pregled malih preživara (ovce, koze i sl.)          

Vršimo preglede malih preživara kao što su ovce, koze I sl.

Pregled velikih preživara (krave)           

Vršimo preglede I velikih prežvara kao što su krave.

Pregled svinja 

Veterinarska ambulanta RoyalVet vrši detaljne preglede svinja.