Opšti pregledi

Opšti klinički pregled

Klinički pregled je proces pregleda tijela pacijenta na znakove bolesti. Za klinički pregled koriste se osnovne metode pregleda i specijalne.

Izlazak na teren

Vršimo izlazak na teren prilikom koga vršimo sve potrebne intervencije.

Uvjerenje o zdravstvenom stanju

Naši veterinari će Vam izdati uvjerenje o zdravstvenom stanju Vašeg ljubimca.

Noćni i prekovremeni rad

Pored toga što naši veterinari rade preko dana, oni su tu za Vaše ljubimce I u noćnim satima.

Vakcinacija pasa i mačaka          

Nakon što je štene očišćeno od parazita, sa 6-8 nedjelja treba ga prvi put vakcinisati protiv zaraznih bolesti. Vakcine koje se danas koriste su polivalentne, što znači da se obavlja vakcinacija protiv više bolesti, a najčešće su to Štenecak, Hepatitis, Leptospiroza i Parvoviroza.

Vakcinacija protiv bjesnila        

Bjesnilo je virusno oboljenje centralnog nervnog sistema (mozga i kičmene moždine) životinja i ljudi. Primarno, to je bolest divljih i domaćih životinja koja se na čovjeka prenose direktnim kontaktom sa zaraženom životinjom (najčešće ujedom). Bolest je uvijek smrtonosna. Svakog dana u svijetu od bjesnila umre više od 150 zaraženih ljudi, među kojima je najviše djece. Godišnje više od 50.000 osoba zaraženih bjesnilom izgubi život.

Sondiranje

Sondiranje se vrši tako što se podmazana gumena sonda stavi u usta životinji i potiskuje ka jednjaku. Sonda se ne smije naglo potiskivati nego se životinji dozvoli da guta sondu sve dok ne dođe do buraga i dok gas ne počne da izlazi kroz sondu.

Klistiranje

Klistiranje se vrši uz pomoć cijevi sa klipom. Ukoliko je u pitanju dogodlaki pas, odsijeca se dlaka koja pokriva anus i maze se njegov obod. Vazelinom se maze I  vrh cijevi.

Aplikacija lijeka

Aplikacija lijekova je davanje, primjena, unošenje lijekova u organizam tj. dovođenje lijeka u kontakt s bolesnim mjestom. Aplikacija lijekova u cilju postizanja lokalnog efekta zove se LOKALNA aplikacija ili topikalna aplikacija a liječenje vršeno na ovaj način lokalna terapija.

Previjanje

Previjanje je skidanje zavoja nakon određenog vremena te njegovo ponovno postavljanje. Previjanje se vrši  nakon 3 dana osim ako ne postoje razlozi za ranije previjanje. Zavoj se skida oprezno i lagano, a ako je tampon priljepljen treba ga odmočiti. Škrobni i gipseni zavoji skidaju se makazama ili testericom.

Infuzija i/v

Intravenozna terapija (IV terapija) je infuzija tečnosti direktno u venu. Mnogi sistemi za doziranje ovog tipa primjenjuju drip komoru, koja sprečava ulaz vazduha u krvotok (arterijska gasna embolija), i omogućava procjenu brzine protoka.

Infuzija s/c

Podkožna (sub-kutana – SC) infuzija: ova vrsta imunoglobulina se daje pod kožu nogeili stomaka, za šta se koristi igla i portabl infuziona pumpa (ili “špric pumpa”) ili se ubrizgava špricem, kontrolisanim pritiskom.

Pregled uha

U našoj veterinarskoj ambulanti vršimo pregled uha Vaših ljubimaca.

Dehelmitizacija pasa i mačaka (čišcenje od unutr. parazita)

Čišćenje pasa i mačaka od crevnih parazita, ili kako se stručno kaže – dehelmintizacija je jako važna mjera u zaštiti zdravlja životinja, a još više ljudi. Postoje određene parazitske bolesti koje se mogu prenijeti sa pasa i mačaka na ljude, kao što je na primjer ehinokokoza, a koje su vrlo opasne i mogu da ugroze i život čovjeku.

Zaštita od spoljnih parazita i insekata  

Zaštita od ektoparazita u koje se ubrajaju buve, muve, komarci, krpelji i dr.  predstavljaju sezonski imperativ. Ove vrste ektoparazita i to svaka pojedinačno ili zajedno, u težim slučajevima, mogu prenijeti bolesti od kojih pas ugine ako se na vrijeme ne preduzme liječenje.

Obilježavanje i izdavanje pasoša

U veterinarskoj ambulanti RoyalVet vršimo obilježavanje I izdavanje pasoša Vašim ljubimcima.

Kateterizacija psa (mužjak)

Mokraćni kamenci kod pasa najčešće se formiraju u mokraćnom mjehuru (uroliti), rjeđe u bubrezima(nefroliti). Uroliti koji su veliki do 5 mm, mogu se izmokriti ili isprati prilikom kateterizacije. Veličinu kamenaca najbolje ćemo odrediti UZV pretragom.

Kateterizacija mačaka i kuje

U našoj ambulanti vršimo kateterizaciju kuja I mačaka.

Analiza brisa

Kao što ljudi daju briseve grla, nosa, uha, tako isto i naši četvoronožni prijatelji. Materijali koji se dostavljaju u mikrobiološku laboratoriju na pretragu mogu poticati od zdravih ili bolesnih životinja.

Čišćenje uha

Upale uha javljaju se dosta često kod ljubimaca, a mogu zahvatiti vanjsko, srednje i unutrašnje uho. Po toku mogu biti akutne i kronične. Preporučujemo da posjetite našu ambulantu kako bi smo izvršili čišćenje uha Vašem ljubimcu.

Vađenje popinog praseta

Odstranjivanje “popinog praseta” iz šape često predstavlja pravi operativni zahvat jer je neophodno kožu isjeći da bi bilo moguće “popino prase” izvaditi. Isto važi i za “popine prasića” na drugim mjestima u koži. Odstranjivanje “popinih prasića” iz pojedinih dijelova tijela psa može da predstavalja pravi problem za veterinara, posebno ako je problem sa “popinim praestom” dugo trajao baš zbog “mogućnosti da se “popino prase” vremenom stalno po malo pomjera unaprijed.

Skraćivanje noktiju

Ako želite da Vaš ljubimac ima lijepe I čiste nokte posjetite našu veterinarsku ambulantu.

Cijedjenje paraanalnih žlijezda

U veterinarskoj ambulanti Royal Vet vršimo cijeđenje paraanalnih žlijezda.

Ispiranje paraanalnih žlijezda

U veterinarskoj ambulanti Royal Vet vršimo ispiranje paraanalnih žlijezda.

Ispiranje paraanalnih žlezda sa antib.

U veterinarskoj ambulanti Royal Vet vršimo ispiranje paraanalnih žlezda sa antib.

Vađenje krvi

Procjena hematoloških i biohemijskih parametara krvi Vašeg psa ili mačke je jedna od najvažnijih dijagnostičkih metoda. Veliki broj bolesti će ostaviti trag u krvnoj slici i biohemijskim parametrima koje će iskusan veterinar znati da protumači i dođe do pravilne dijagnoze bolesti. Analizom krvi se takođe može provjeriti funkcionalno stanje organa kao što su jetra, bubrezi i pankreas.

Obdukcija

Obdukcija, sekcija, razudba ili nekropsija je medicinski zahvat koji uključuje vanjski pregled, sekciju i pregled pojedinih organa, organskih sistema i tjelesnih šupljina mrtvoga tijela životinje.

Biopsija

Biopsija podrazumijeva uzimanje isječka tkiva, dok se aspiracijom uzima grupa  ćelija iz tkiva. Najveća opasnost pri biopsiji ili aspiraciji vođenoj  ultrazvukom predstavlja krvarenje sa mjesta biopsije ili aspiracije.

Šišanje

U našoj ambulanti vršimo šišanje I uređivanje vaših ljubimaca.

Punktiranje abdomena

Nakupljanje tečnosti u tjelesnim dupljama može biti simptom različitih bolesti. Ispitivanje sadržaja koji je uzorkovan  punkcijom grudne duplje ili abdomena pomaže dijagnostici uzroka nakupljanja  tečnosti u tjelesnim dupljama.

Pleuralna punkcija

Pleuralna punkcija je medicinsko – tehnička intervencija, kod koje specijalnom iglom ulazimo u pleuralni prostor radi evakuacije tečnosti.

Aplikacija antihelmintika

Dehelmintizacija je čišćenje pasa i mačaka  od unutarnjih parazita, a sprovodi se pomoću hemijskih sredstava odnosno antihelmintika.

Terapija ektoparazita

U slučajevima veće infestacije krpeljima, psa je potrebno istretirati nekim od komercijalnih preparata protiv ektoparazita. U sezoni proljeće – jesen bilo bi dobro zaštititi psa nekim od preparata koji imaju dugotrajnije i zaštitno djelovanje.